Projektas: „UAB „Lumilita“ energijos vartojimo audito atlikimas“

Siekiant padidinti UAB „Lumilita“ verslo efektyvumą, planuojamas atlikti energijos suvartojimo auditas. Audito atlikimas leistų detaliai išanalizuoti labiausiai energijos vartojimui imlias gamybos vietas. Siekiant gauti projektui ES finansavimą buvo pateikta paraiška pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ kvietimą. Įvertinus paraišką šio projekto įgyvendinimui buvo skirtas Europos Sąjungos finansavimas. Projekto metus atliktas energijos vartojimo auditas įmonėje bei numatytos atitinkamos priemonės energijos suvartojimo nuostoliams sumažinti. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-03-0039

Projekto pavadinimas: UAB “Lumilita” energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-12-13 iki 2019-06-05

Skirta finansavimo suma: 5.915,00 EUR